Köpvillkor och allmänna villkor

På denna samlingssida kan du läsa Chefstidningens köp-, prenumerations- och användarvillkor samt få mer information om vår cookie- och integritetspolicy.

Köp- och prenumerationsvillkor

Senast uppdaterad: 2022-01-19

BAKGRUND

Dessa köp- och leveransvillkor (”Villkoren”) tillämpas vid beställning av fysiska/digitala varor och tjänster på Chefstidningens webbplats https://chefstidningen.se/ (”Webbplatsen”). Vid beställning av varor eller tjänster godkänner du Villkoren enligt nedan. Avtalet ingås i samband med att din beställning accepteras av oss.

I samband med Prenumeration skapar du ett konto på webbplatsen. Därigenom behöver du godkänna separata användarvillkor för chefstidningen.se.

PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Alla priser på Webbplatsen anges i svenska kronor, exklusive moms. Vid beställning av produkter som ska skickas utanför Sverige tillkommer fraktavgift enligt postens taxa.

Vid försenad betalning av avi/faktura kan eventuell påminnelseavgift samt dröjsmålsränta tillkomma.

PERSONUPPGIFTER

När du handlar på Webbplatsen uppger du information som t ex namn, adress, mejladress och telefonnummer. I samband med din beställning behöver du därför, separat från dessa Villkor, godkänna Chefstidningens integritetspolicy som finns längre ner på denna sida.

Vid godkännande av integritetspolicyn samtycker du också till Chefstidningen användning av cookies för att förbättra Webbplatsens olika funktioner.

Detaljerad information om hur vi använder cookies eller behandlar personuppgifter kan Du läsa i vår Cookie-policy resp Integritetspolicyn längre ner på denna sida där även information finns om hur du begär registerutdrag eller att Chefstidningen upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

ORDERBEKRÄFTELSE

När vi mottagit och bekräftat din beställning skickar vi snarast en orderbekräftelse till din e-post med information om din beställning. Kontrollera alltid din orderbekräftelse och kontakta oss snarast om du har några frågor angående din beställning.

BETALNINGSLÖSNING

Vid kortbetalning samarbetar Chefstidningen med Klarna, som är en av Nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet och certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Vid fakturabetalning genereras en faktura vid köp. Individ & Samhälle (559457-7636) Utdelningsadress BOX 12800 112 96 Stockholm (Mariedalsvägen 4, 112 17 Stockholm)

 

TVIST

Vid eventuell tvist har du som konsument möjlighet att få din sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden enligt de regler som gäller för nämndens verksamhet. Du kan få information om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet på https://arn.se/ och postadressen är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

UPPSÄGNING

Du kan säga upp din prenumeration när som helst på webben, via telefon eller skriftligen, till kundtjänst.

KUNDTJÄNST

chefstidningen.se/my-account kan du se, administrera och avsluta dina pågående prenumerationer. 

 


 

Användarvillkor för Chefstidningen.se

Senast uppdaterad: 2020-10-26

ANVÄNDARVILLKOR FÖR Chefstidningen.SE

På Chefstidningen.se (”Webbplatsen”) finns både generellt innehåll – tillgängligt för alla, och exklusivt innehåll för Chefstidningens (559457-7636) prenumeranter, sk Premiuminnehåll.

  • Du behöver inget användarkonto för att läsa det öppna innehållet.
  • Är du redan prenumerant på tidningen Chefstidningen är du välkommen att skapa ett användarkonto för att kunna läsa premiuminnehållet.
  • Är du inte redan prenumerant kan du teckna dig för ett abonnemang på webbplatsen och då ingår såväl tidningen Chefstidningen som tillgång till premiuminehållet.

Besöker du webbplatsen gäller följande användarvillkor (”Villkoren”) som vi ber dig att läsa igenom noga.

Chefstidningen använder viss datainsamling för att anpassa Webbplatsen efter användares intressen och egenskaper. På så sätt uppnås en bättre användarupplevelse. Avseende inloggade besökare hanterar Chefstidningen även in vissa personuppgifter, och du måste separat från godkännandet av dessa Villkor, även godkänna Chefstidningens integritetspolicy.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Genom att använda Webbplatsen accepterar du de vid var tid gällande Villkoren och du har Chefstidningens tillåtelse att använda Webbplatsen, så länge du iakttar Villkoren. 

Chefstidningen får ändra Villkoren utan att i förväg meddela dig. Information om sådan ändring kan komma att lämnas till dig via e-post. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan du komma att behöva godkänna ändrade villkoren innan du kan fortsätta att logga in på Webbplatsen. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad om de aktuella Villkoren.

INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN

På Webbplatsen kan du ta del av ett föränderligt innehåll som skapas av Chefstidningens redaktion och samarbetspartners. Chefstidningen förnyar och förbättrar webbplatsen kontinuerligt. Chefstidningen har rätt att utan föregående meddelande lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner på Webbplatsen liksom att, utan föregående underrättelse, tillfälligt eller permanent helt eller delvis stänga ner tjänsten.

ANVÄNDARKONTO

För att få en god och fullständig användarupplevelse på Webbplatsen behöver du ha ett abonnemang, vilket omfattar ett individuellt användarkonto.

Du åtar dig att tillse att uppgifter som du lämnar via ditt användarkonto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. 

Du ansvarar för all aktivitet som sker på Webbplatsen från ditt användarkonto och du får inte lämna ut inloggningsuppgifter till Webbplatsen till obehöriga personer.

Ditt abonnemang gäller tills vidare från det att du registrerat ditt användarkonto. Du har som användare rätt att när som helst avsluta ditt användarkonto.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehåll som tillhandahålls av Chefstidningen, såsom texter, bilder, videor, grafik, teckningar och datakoder m m kan skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) till konstnärliga och litterära verk. Rättigheterna innehas i förekommande fall av Chefstidningen eller av annan.

Chefstidningens varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett användarkonto ger dig inte någon rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer på webbplatsen. Att skapa ett konto ger dig inte heller någon rätt att använda Chefstidningens varumärken eller andra kännetecken.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED MERA

Genom att registrera ett användarkonto på Webbplatsen samtycker du till att Chefstidningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy nedan. Där finns även information om hur du begär registerutdrag och att Chefstidningen upphör med behandlingen av dina personuppgifter.

Du samtycker också till Chefstidningens användning av cookies för att förbättra Webbplatsens olika funktioner.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Chefstidningen friskriver sig från allt ansvar hänförligt till Webbplatsens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet och säkerhet. Chefstidningen kan inte garantera att webbplatsen är fri från fel, virus eller störningar. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen av, eller hinder från att använda, webbplatsen, inräknat material eller information hänförligt till webbplatsen.

Chefstidningen friskriver sig vidare från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden med mera från tredje parter. Det gäller oavsett om du fått del av detta genom din tillgång till Webbplatsen eller på annat sätt.

Omständigheten att någon av friskrivningarna ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte giltigheten av friskrivningarna i övrigt.

AVSTÄNGNING MED MERA

Chefstidningen förbehåller sig rätten att stänga av användare vid överträdelser av dessa Villkor. Användarens användarkonto kommer i så fall att stängas ned. Lagöverträdelser kan också medföra polisanmälan.

Temporär avstängning kan ske om det bedöms nödvändigt, till exempel för att kontrollera riktig­heten i användarens uppgifter.

TILLÄMPLIG LAG

Villkoren och ditt användande av Webbplatsen lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

 


 

Chefstidningens integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2020-12-11

För de personuppgifter som hanteras på Chefstidningen.se, t ex i samband med kontoregistrering, är Individ & Samhälle personuppgiftsansvarig och A4 personuppgiftsbiträde.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

De uppgifter vi behandlar är i första hand sådana som du själv lämnar till exempel i samband med din prenumeration. Vi kan också komma att uppdatera vårt kundregister till exempel med adressdata från SPAR, det statliga personadressregistret.

Vi behöver dessa uppgifter för att hantera ditt köp samt att göra utvärderingar och undersökningar.

Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som prenumerant. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är artikel 6.1b i dataskyddsförordningen.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, producerar, trycker och skickar vår medlemstidning eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Efter avslutad prenumeration

Chefstidningen kommer löpande att gallra dina personuppgifter efter det att ändamålet och syftet uppfyllts, men kan komma att spara dina uppgifter under den tid som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du har upphört som prenumerant.

Vid avslutad prenumeration kvarstår dessutom vissa uppgifter som vi behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom bokföringslagen (1999:1078), vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år.

Ändring av uppgifter

Individ & Samhälle är måna om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar oss om eventuella ändringar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet. Chefstidningen vill också uppmärksamma dig om din rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende förbundets behandling av dina personuppgifter.

Synpunkter eller frågor om behandlingen?

A4 (org nr 556310-9320) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av användaruppgifter. Individ & Samhälle (559457-7636) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemsuppgifter och har utsett dataskyddsombud som har som ansvar att se till att vi följer gällande lagstiftning över personuppgiftsbehandlingar.

Vi använder cookies och pixlar för att ditt besök på webbplatsen ska bli så smidigt som möjligt, för att du som är medlem ska kunna logga in och för att analysera trafiken och utveckla vår webbplats. Läs mer om cookies och pixlar på vår webbplats här.

Ändringar i integritetspolicyn

A4 och Individ & Samhälle förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen och i samband med det informera berörda i enlighet med informationskraven i dataskyddsförordningen.

Annons