Mia Oldenburg – Chefsdagboken

Mia Oldenburg,

Avdelningschef Kommunikation och samverkan vid Luleå tekniska universitet.

55 medarbetare som är specialister inom bl a innovation, samverkansprojekt, kommunikation och varumärkesfrågor

Chef i olika roller inom universitetet sedan ca 13 år tillbaka. Medförfattare till boken ”Branding You – How to Market Yourself in a Competitive World” utgiven av Studentlitteratur 2017.

CHEFSDAGBOKEN}

Här ber vi en chef föra dagbok över en arbetsvecka. Personen skriver om motgångar och glädjeämnen öppet eller anonymt. Chefen får sedan feedback av en ledarskapskonsult på saker att förändra, reflektera kring eller vara extra nöjd med.

Måndag

Nya medarbetare

Det känns som att världen snurrar oerhört snabbt i norra Sverige just precis nu. Enorma investeringar, 1 000 miljarder i en fossilfri framtid i Norrbotten och norra Västerbotten och mitt i allt detta står min arbetsplats där forskning och utbildning taggar in i industrins gröna omställning. Det är spännande och påverkar arbetet så även denna måndag. Den kompetensbrist som finns tack vare allt detta gör att personalomsättningen ökar hos alla tror jag, vi expanderar, vi satsar, vi ställer om och det gör att det rör sig överallt samtidigt. Introduktion av nya medarbetare och avtackningar av trotjänare är vardag. Fem nyanställda på ingång denna måndag. Puh, och sedan snabbt hem och hämta barn och skjutsa dem till slalombacken för några kvällsåk.


Tisdag

Mötesdag

Flextid på morgonen för att hinna skjutsa våra tre barn till olika skolor, sen raskt in i möte med näringsliv och region kring vår gemensamma satsning på synlighet i Almedalen. Det är viktigt för oss att nå fram och skapa synlighet för det som händer så att vi kan påverka också politiken att underlätta för de satsningar som sker, undanröja hinder tex kopplat till energifrågor och elförsörjning. För universitetets del handlar det mest om att skapa synlighet för vår forskning, bidra med spetskompetens inom områden som rymd och energi och skapa vetenskaplig grund i de samtal som sker vid Almedalen.

"För universitetets del handlar det mest om att skapa synlighet för vår forskning."

Foto: privat

Onsdag

Balansgång

Utmanande dag. Inte nog med att veckans inplanerade friskvård redan fått stryka på foten men ett av våra viktiga projekt har dålig progress och det verkar som att olika projektmedlemmar har olika syn på vad direktiven är. Som chef är jag uppdragsgivare och styrgruppens ordförande, och tycker att jag varit tydlig med prioritering och riktning. Upplever det ibland som väldigt utmanande att vara tydlig utan att bli ångvält. Samt att hålla mig till det tillitsbaserade ledarskapet när instinkten gör att jag vill hoppa in i båten och ro den själv när det inte blir framfart i den takt det bör. En balansgång minst sagt. Möte på möte men kommer vi verkligen någonstans, eller går vi i cirklar? Plötsligt är dagen slut och jag får gå hem med acceptansen att allt inte blir så som det var tänkt.


Torsdag

Lyckad kampanj

En glad och stolt dag när utvärdering av universitetets brandingkampanj ”For a cooler future” som har tapetserat tunnelbanor, gallerior och busshållplatser runt om i landet presenteras. En väldigt lyckad kampanj som får väldigt bra feedback och har gett positiv effekt. Att vi har innovativ forskning med koppling till klimatet och är Sveriges rymduniversitet har verkligen nått ut! Glad dag idag!

Att vi har innovativ forskning med koppling till klimatet och är Sveriges rymduniversitet har verkligen nått ut!

Fredag

Avtackning

Avslutar veckan med avtackning av en medarbetare jag jobbat med i många år. Det är alltid sorgligt när en person som står en nära, om än endast yrkesmässigt, slutar. Men det är den verklighet vi har när möjligheterna på arbetsmarknaden här är i stort sett oändliga. Alternativet vore värre, vilket jag tröstar mig med. Summerar veckan i ett veckobrev till alla medarbetare inom avdelningen. Att nå ut till alla med information, både professionell och personlig med jämna mellanrum tror jag är viktigt för att skapa tillit och närhet. Det ger också mig som chef tid till värdefull reflektion över det som skett i veckan. Reflektion skapar insikter och ger möjlighet att skruva och ratta på ledarskapet framgent, men det ger också möjlighet att sätta punkt för veckan och ta helg utan frågor som snurrar vidare i huvudet. Tömd och nöjd med veckan åker jag hem för fredagsmys med familjen.

Feedback från experten

Ulrika Sedell

Ulrika Sedell, är författare, vd för Sedell & Friends samt en efterfrågad föreläsare. Med Reuben Sallmander driver hon Podd Mogna. Sedan 20 år erbjuder hon chefshandledning för ledare som leder förändring. 

Foto: privat

Att leda en komplex verksamhet med utmaningar som engagerar både ger och tar energi såklart.

Att läsa Mia Oldenburgs chefsdagbok är som att dyka ner mitt i den omställning alla talar om, men som är Mias vardag. Mia talar om att världens snurrar oerhört snabbt och i dagboken blir det så konkret. Hon ska leda Luleå tekniska universitets kommunikation som bland annat har industrins gröna omställning i fokus.

Det som slår mig när jag läser är att Mias arbete är så meningsfullt och viktigt. Men också svårt. Att leda en verksamhet som ska anpassas till en omvärld i total förändring kräver ett agilt ledarskap. Att skapa förutsättningar för att löpande kunna ompröva och fatta nya beslut och dessutom med ständigt nya medarbetare på grund av hög personalomsättning ger ett komplext uppdrag. Det låter som Mia hanterar det systematiskt och välorganiserat.

Det framgår att Mia har funderat på ett projekt som inte utvecklas i den takt som är tänkt. Hon reflekterar kring om det är bättre att instruera tydligare, gå in mer operativt eller backa och visa tillit till processen. Jag undrar om hon och gruppen får tillräckligt med tid för reflektion? När vi blir stressade har vi en tendens att bli ”närsynta” och kortsiktiga och leta efter de snabba lösningarna. När vi hamnar där kan det vara bäst att dra i nödbromsen och backa. Att gå en runda och resonera kring var och ens upplevelse. Både kring upplevda utmaningar och behov. För att sedan tillsammans tita på vad behöver projektet just nu för att vi ska fatta kloka och genomtänkta beslut. Inte sällan identifieras hindren och lösningar om bara tid för samtal och tankar ges.

Att leda en komplex verksamhet med utmaningar och ämnen som engagerar både ger och tar energi såklart. Hoppas att Mia och hennes kollegor också hinner implementera processer för social hållbarhet och hållbart ledarskap med tid för nedvarvning och pauser.

Det är inspirerande att läsa hur de med Mias ledning skapar synlighet för universitetets viktiga forskning och når ut med lyckade kampanjer. Tack, för att jag fick läsa och inspireras.

Skriv dagbok
Vill du skriva dagbok i Chefstidningen och få feedback av en ledarskapskonsult? Hör av dig till oss!
redaktionen@chefstidningen.se

Läs även

Annons