Karolina Wikmyr – Chefsdagboken

Karolina Wikmyr är HR-chef på Swedac. Följ med henne på jobbet och läs om en vardag där balansen mellan viktigt och farligt är påtaglig.

Karolina Wikmyr, HR-chef på Swedac.

Foto: pressbild

Karolina Wikmyr

Gör: HR chef på Swedac. Huvudkontor i Borås, 115 tillsvidareanställda och ca 300 konsulter.
Tidigare erfarenhet: Har arbetat i olika kommuner som HR chef

CHEFSDAGBOKEN}

Här ber vi en chef föra dagbok över en arbetsvecka. Personen skriver om motgångar och glädjeämnen öppet eller anonymt. Chefen får sedan feedback av en ledarskapskonsult på saker att förändra, reflektera kring eller vara extra nöjd med.

Måndag

Kortare möten oftare

River i gång måndagen med att vara facilitator för vår ”Myndighetsdag”. Sedan årsskiftet har jag varit med och format ett nytt upplägg, där vi har kortare möten oftare. Här får jag chansen att vara med och skapa förutsättningar för alla anställda att ta fullt ansvar för det egna engagemanget, välmåendet och prestationen, samtidigt som vi tar ansvar för varandras. Härvaro skapas och jag känner att de spontana diskussioner som uppstår, de relationer som byggs när hela myndigheten möts, det har jag och mina kollegor stor nytta av i vår digitala vardag. Under eftermiddagen träffas jag och övriga kollegor i ledningsgruppen. På agendan är bland annat vårt säkerskyddsarbete men också vilka personer på myndigheten som ska krigsplaceras. Balansen mellan viktigt och farligt är påtaglig, men att medvetet förbereda organisationen skapar en trygghet och medvetenhet.


Tisdag

Dagens hjältar – på förskolan

Lika proffsigt som skolans pedagoger omfamnar min ledsna sjuåring på morgonen, lika engagerat som de ger min son verktyg för livet, lika proffsigt skapar de en trygghet och lugn till mig att fortsätta dagen trots gråten i halsen, ni är alla dagar mina hjältar!
Väl på kontoret är det fortsättning på chefsutbildningen som vi har parallellt med vårt nya upplägg med ”Myndighetsdagar”.  Vi går igenom mätningar som görs inför varje chefsutbildning. Mätningarna visar på positiv förflyttning inom alla femton områden som vi mäter, inspirerande!
Störst förflyttning ser vi inom området ”jag följs regelbundet upp på det jag ska göra för att nå mina individuella mål”.

Styrkan jag upplever i att involvera alla medarbetare och chefer är dels att vi får ett gemensamt språk, en gemensam förståelse för vad och varför vi fokuserar på gemensamma förutsättningar.
Lunchpromenad hemåt och ett avsnitt av P3 dokumentär i öronen. Eftermiddagens möte tar jag hemifrån. Digitalt möte med Arbetsgivarverket om statens nya pensionsavtal, följt av ett internt möte om hur vi kan samordna myndighetens administrativa resurser effektivare.

Först ”HR-kaffe” och reflektion med mitt team, följt av möte med myndighetens chefer inför lönerörelsen.

Onsdag

HR på engelska

Arbetsdagen börjar i simhallen där jag möter upp en gammal kollega och vi löser allt från vardagsbestyr, jobb och världsläget, samtidigt som vi lägger 1500 meter bakom oss, väl använd friskvårdstimme! Hemma igen är dagen fylld av digitala möten. Först ”HR-kaffe” och reflektion med mitt team, följt av möte med myndighetens chefer inför lönerörelsen. Att efter det få diskutera profilprodukter och hur vi som arbetsgivare kan skapa möjligheter för att internt växla arbetsuppgifter, känns bra. Kul med variationen av arbetsuppgifter! Jag avslutar dagen med min coach i engelska. Vi ses regelbundet under året, med syfte att få mig mer bekväm med att på ett tryggt och trovärdigt sätt föra dialoger kring HR perspektiv på engelska. Det är utmanande och lite läskigt att be om hjälp, men väldigt roligt. ”What used to feel uncomfortable now feels comfortable”.

tt efter det få diskutera profilprodukter och hur vi som arbetsgivare kan skapa möjligheter för att internt växla arbetsuppgifter, känns bra.

Foto: privat

Torsdag

Medarbetarsamtal utanför kontoret

Dagen börjar med medarbetarsamtal. Sedan flera år tillbaka har jag alltid mina medarbetarsamtal gåendes. Det blir ett annan samtal när vi släpper den uppstyrda kontorsmiljön för att i stället mötas sida vid sida. Ömsesidig feedback, återkoppling och samtal om framtida behov varvas med skratt och allvar. Några av eftermiddagens möten flyttas om. Det ger möjlighet att sitta ner tillsammans med en chefskollega för att bolla personalärenden och livet i stort. Samtal där man kan vara som Molly Sandén så briljant sjunger ”stark och svag och allting däremellan”. Dessa samtal bygger relation och förtroende.
Kvällen avslutas vid sidolinjen som hejarklack till sonens fotbollslag.

 

Fredag

Jobbar på bussen

På väg till Göteborg med buss har jag digitalt möte med min enhet, där vi tillsammans summerar veckan, delar med oss av helgplaner och stämmer av nästa veckas planering. Väl framme i Göteborg har jag och några kollegor möte med fem andra mindre myndigheter som är placerade i Västra Götaland. Var för sig är vi små, men tillsammans blir vi större. Som alltid, gläds jag åt att vi hjälps åt, hittar synergier och mötesarenor där vi kan samarbeta, sann myndighetssamverkan! Tiden på bussen tillbaka till Borås används för att ringa samtal som inte hunnits med under veckan och svara på mejl. Ett skönt sätt att börja paketera ihop veckan.

Martin Runefelt

Chefs- och organisationsutvecklare, tidigare  bl a HR-chef och VD. Styrelseledamot i Svensk Chefsförening och mentor.

Ditt sätt att genomföra medarbetarsamtal gåendes, sida vid sida, utstrålar både förtroendeskapande och modernt ledarskap.

Tack för en inspirerande chefsdagbok! Du förmedlar stor variation av både innehåll och arbetssätt. Du möter andra i verksamheten på ett medvetet sätt såväl fysiskt som digitalt och verkar trivas bra med variationen. Din beskrivning av hur härvaro skapas genom ett fysiskt personalmöte och vilken nytta ni i den digitala vardagen har av de spontana diskussioner som uppstår, de relationer som byggs när hela myndigheten möts, innehåller en hel del klokskaper kring hur man medvetet skapar en framgångsrik och hållbar verksamhet.

Ert sätt att jobba med chefsutbildning väcker nyfikenhet. Att använda regelbundna mätningar, där en tydlig förflyttning är önskad, som underlag för egen utveckling bidrar ofta till en viktig och nödvändig praktisk aspekt på förändringsarbete. Ett bra komplement till teorier, strategier och processer.

Ditt sätt att genomföra medarbetarsamtal gåendes, sida vid sida, utstrålar för mig ett både förtroendeskapande och modernt ledarskap. Det brukar utmynna i många bra saker!

Sen påminner du genom din dagbok om värdet av att just föra lite bok över sin vardag. Det brukar ge möjlighet att komma i kontakt med sina intentioner med sitt ledarskap och justera sånt som inte alltid blir som man tänkt. Ett sätt att navigera. Något jag själv gärna tar upp i olika samtal med chefer med utgångspunkt i nån fråga likt varför ville jag bli chef och vad vill jag med mitt ledaskap? Den sortens egenreflektion ger inte så sällan även ny energi och hjälper till att hålla över tid som chef. Lycka till framåt på din egen chefsresa.

Skriv dagbok
Vill du skriva dagbok i Chefstidningen och få feedback av en ledarskapskonsult? Hör av dig till oss!
redaktionen@chefstidningen.se

Läs även

Annons