Henrietta Hurtig – Chefsdagboken

Henrietta Hurtig

Gör: Tf VD på konsultbyrån Adaptit. Ledningsgruppen består av 4 personer och vi har drygt 20 konsulter. Driver organisationen ”chefslöst” med fokus på självledarskap och coaching.
Erfarenhet: Tidigare haft roller som operativ chef, managementkonsult, verksamhetsutvecklare och affärsutvecklare bl a på kommun och myndighet.
Dessutom: Nybliven frankofil. Införskaffat semesterbostad i Frankrike under pandemin och har nu fullt fokus på studier i franska på fritiden.

CHEFSDAGBOKEN}

Här ber vi en chef föra dagbok över en arbetsvecka. Personen skriver om motgångar och glädjeämnen öppet eller anonymt. Chefen får sedan feedback av en ledarskapskonsult på saker att förändra, reflektera kring eller vara extra nöjd med.

Måndag

KONSULTERNAS VARDAG OCH SAMVERKAN

Förberedelse för arbetsveckan börjar på söndag. Jag går igenom schemat för veckan och förbereder mig mentalt.

Arbetar hemma. På förmiddagen har vi en genomgång av status för samtliga konsulter. Fokus ligger på aktuella uppdrag och affärsläget för konsulter mellan uppdrag. Vi planerar även veckans träffar med konsulter, både fysiskt och digitalt.

Samverkan under pandemin har varit svår. Vi har till största del träffats digitalt då många har arbetat hemma, samtidigt som vissa av våra konsulter har varit på plats hos kund. Det har gett oss som grupp väldigt olika upplevelser av åren som gått.

Som arbetsgivare erbjuder vi flexibilitet, man arbetar på den plats där resultatet blir bäst. Många av våra konsulter arbetar helst hemma, samtidigt som några av våra kunder kräver närvaro. Vår utmaning är att hitta en väg framåt som passar alla, vi behöver vara både lyhörda och pragmatiska.

Hur bygger vi vår företagskultur när förutsättningar och intresse skiljer sig åt? Frågan kommer att vara närvarande för en lång tid framåt.

 

Tisdag

NÄRVARO OCH AFFÄRSUTVECKLING

Tisdagar är en stående dag på kontoret. Jag trivs, även om digitala möten fungerar utmärkt. Det bästa med att vara på kontoret är när konsulter dyker upp oannonserat.

Efter en lunch med en konsult och ett samtal kring både uppdraget och det säkerhetspolitiska läget i omvärlden är jag tillbaka full av energi. Eftermiddagens fokus är affärsutveckling.

Omvärlden förändras och vi som företag behöver göra detsamma. Vi drev för ett par år sedan ett framgångsrikt nätverk för frågor kring digitalisering i offentlig sektor. När vi startade upp var den typen av nätverk inte etablerat och den plattform vi tillhandahöll gav oss möjligheten att visa upp vår kompetens genom att lyfta aktuella frågor. Vi byggde varumärke, vilket gav affärer.

Spelreglerna idag är förändrade. Nätverk är en självklarhet och vi behöver hitta nästa idé. Kreativa samtal med externa kontakter och kollegor ger uppslag. Jag påminner mig vid dagens slut om att bredda dialogen för nya infallsvinklar. Mitt sätt att påminna mig själv är med kalenderbokning, frågan hamnar två veckor framåt.

"På förmiddagen har vi en genomgång av status för samtliga konsulter"

Foto: privat

Onsdag

FÅTÖLJ OCH TILLBAKABLICK

Arbete hemma. Startar dagen med ett digitalt möte ihop med ledningen. En mix av kaffe, incheckning och avstämning av dagen.

Fokus för mig är texter till årsredovisningen. Det känns viktigt att ta mig tid att reflektera över året som gått. Jag har en fåtölj intill mitt skrivbord och innehållet till årsredovisningen är perfekt att fundera på i just den.

Åren med pandemin har inneburit många utmaningar, inte minst för oss som vid inledningen kraftigt minskade vår ledningsbemanning. Vi var plötsligt färre som skulle genomföra arbetet samtidigt som vi skulle bli mer effektiva och bygga en plattform för hållbart företagande. En enorm uppgift. För mig var det viktigt att säkerställa att rätt beslut togs vid rätt tillfälle. Det gav oss de förutsättningar vi behövde och året landade i dubblerad vinst, soliditet och vinstmarginal. En enastående insats av alla på företaget, värt att beskrivas.

 

Torsdag

REKRYTERING OCH STOLTHET

En dag på kontoret och intervju med en potentiell ny konsult. Min kollega som är ansvarig för rekryteringen gör ett stort jobb. Hon säkerställer värdefulla möten och en process som både vi, kandidaterna och vår samarbetspartner är nöjda med.

Det är en häftig känsla att dyka upp på ett möte och känna att allt klaffar sömlöst. Det är speciellt efter den typen av möten som jag känner mig extra stolt. Att arbeta med kollegor som får en att känna sig trygg är en ynnest.

Dagen går i en rasande takt, vi smyger in en fika med alla på kontoret. En av våra konsulter har tipsat om goda ”nyttiga” chokladbollar så nu har vi ett förråd på kontoret, på gott och ont.

"En dag på kontoret och intervju med en potentiell ny konsult"

Foto: privat

Fredag

PERSONAL BRANDING OCH VECKOBREV

Sitter hemma, tänder min ringlampa inför dagens första möte. Lampan är något jag är glad över att jag skaffade, oavsett ljus i rummet ser jag professionell ut. Det är en liten men viktig detalj.

Mötet är med en extern konsult som arbetar med personal branding. Vi har valt att komplettera vårt varumärkesarbete med att fokusera på synlighet av nyckelpersoner. Vi är alla ambassadörer och behöver hitta frågor att driva. Vi går igenom vårt senaste arbete, får både ris och ros. Vi blir både utmanade och taggade inför den kommande perioden.

Avrundar veckan med att publicera vårt veckobrev. Målet är att ge våra konsulter information på ett transparent och inspirerande sätt. Metodiken med noteringar löpande under veckan lönar sig alltid.

Väljer att ta en promenad och ge mig själv tid att känna vad som gett energi och vad som tagit energi. Strosar och betraktar välbekanta gator, byggnader och miljöer. Känner en annan typ av energi som bubblar upp inför en ledig helg!

Feedback från experten

Ulrika Sedell

Ulrika Sedell, är författare, vd för Sedell & Friends samt en efterfrågad föreläsare. Med Reuben Sallmander driver hon Podd Mogna. Sedan 20 år erbjuder hon chefshandledning för ledare som leder förändring. 

Foto: Johan Söör

Det duschas dopamin vilket brukar resultera i ett enormt fokus.

Tack Henrietta för en stimulerande chefsdagbok! En dagbok som verkligen visar på hur det är att leda i förändring. Fokus och närvaro i det som är precis just nu och samtidigt blicken riktad mot omvärlden och morgondagen med de förändringar som behöver ske.

Du ger verkligen intryck av att ha ett helikopterperspektiv med ett ständigt resonerande kring vad som krävs för att bygga en företagskultur som attraherar och hur affären behöver utvecklas. Det verkar du också ha lyckats med då bolaget som du leder har skapat magiska resultat. Stort grattis!

När kraven ökar som i en kristid och du lyckas skapa en framåtlutad verksamhet resulterar det ofta i mycket energi och lust. Det duschas dopamin vilket brukar resultera i ett enormt fokus. Ibland kan det dock bli överordnat reflektion, återhämtning, och omsorg om varandra oavsett resultat. Något som är gynnsamt för personlig utveckling, som att reflektera över eget lärande, egna gränser, behov eller självmedkänsla. Kanske är det något som konsulterna får möjlighet att utveckla när de får egen tid och arbeta från hemmet?

Modigt och inspirerande att ni tar in en extern konsult som ger återkoppling på ert eget varumärkesbyggande. Särskilt när det avser enskilda nyckelpersoner. Att be om feedback tycker de flesta är svårt. Att se feedback som någon annans tolkning av dig, kan i stället väcka nyfikenhet på andras tolkningar till skillnad mot om det presenteras som sanningar. Det verkar du ha lyckats med.

Tack för att jag fick ta del av din vecka och ditt genuina och engagerade ledarskap!

Skriv dagbok
Vill du skriva dagbok i Chefstidningen och få feedback av en ledarskapskonsult? Hör av dig till oss!
redaktionen@chefstidningen.se

Läs även

Annons