Hanna Lyredal – Chefsdagboken

Hanna Lyredal

Gör: Koncernchef för HR på Enea, leder ett globalt team på 15 medarbetare (rekryterare, HR-chefer och HR-generalister)

Erfarenhet: Över 15 års erfarenhet av HR-arbete inom olika branscher samt operativa chefsroller.

Utbildning: Ekonom med inriktning på organisationsutveckling. Hälsopedagog

Intresse: Älskar att vara ute i naturen gärna fjällen, sommar som vinter.

Mår bäst: när jag får träna löpning, MTB och styrketräning

CHEFSDAGBOKEN}

Här ber vi en chef föra dagbok över en arbetsvecka. Personen skriver om motgångar och glädjeämnen öppet eller anonymt. Chefen får sedan feedback av en ledarskapskonsult på saker att förändra, reflektera kring eller vara extra nöjd med.

Måndag

Lönerevision

Startar morgonen med en snabb promenad runt kvarteret och en kopp kaffe, sedan är jag redo att dra i gång arbetsveckan!

Det är dags att starta upp en av de viktigaste årliga processerna inom HR, lönerevisionen! Förbereder för inledande förhandlingar med våra fackliga klubbar. Min definition på en lyckad lönerevisionsprocess är en process som är väl genomförd i form av tydlig kommunikation, förståelse för vad som ligger till grund för lönesättningen samt en respektfull och öppen dialog mellan medarbetare, chef och fackliga representanter.

Förhandlingen går bra. Vi har lite olika syn kring lönerevisionsutrymme, precis som det bör vara tänker jag.

Veckoavstämning med en av mina HR-chefer.  Reder ut några frågetecken kring vem som gör vad. Eftersom nästan alla i mitt team sitter i andra länder är det extra viktigt för mig att vi har en stående tid där vi följer upp hur alla mår och hur arbetet går.

Varannan måndag har vi HR-team-möte. Mötet idag ägnas åt uppföljning gällande implementering av vårt gemensamma HRM-system. Jag hade hoppats på ett större engagemang och dialog kring förslag och förbättringar. Ända sedan jag började har jag jobbat för att få ett aktivt deltagande på mötena. Jag kan känna att jag inte riktigt lyckas nå dit jag vill att vi ska vara ännu. Kanske är det mer tid som behövs?

 

Tisdag

Möten och nätverkande

Tisdagar innebär numera gemensam frukost på kontoret. Just flexibilitet och möjlighet att jobba remote är något som vi diskuterat mycket. Under förra året tog vi också fram en ”hybridmodell”. Förbereder en kort presentation till koncernledningsmötet om vi fortsatt har ”samma syn” kring vår hybridmodell, eller om vi behöver revidera den.

Idag har jag lunchträff med en tidigare chef som spenderat senaste åren i Frankrike. Jag ska försöka att prioritera mer nätverkande, det ger energi och inspiration.

Eftermiddagen ägnas åt att lösa lite praktiska frågeställningar som uppkommit. Blir kvar längre än planerat på kontoret men känner mig ändå pigg. Det har varit en bra dag utan att det varit något speciellt.

"På lunchen hinner jag och min grymma medarbetare till gymmet."

Onsdag
Försöker hålla onsdagar så fria som möjligt från möten för att frigöra tid för ”arbete”. Egentligen kanske den rätta benämningen är fokustid, det är bara olika typer av ”arbete”. På dagens att-göra-lista står arbete med att konkretisera den strategiska planen och sätta prioriteringar för året.

Stämmer av detaljer kring ett anställningserbjudande gällande en ledande säljroll. Det har varit en lång rekryteringsprocess med ett flertal kandidater som inte helt matchat det vi letat efter. Därför är det extra roligt att vi nu hittat en kvinna med klockren bakgrund och egenskaper som känns helt rätt för oss. Förhoppningsvis ett steg närmare vårt mål att öka antalet kvinnliga chefer i ledande befattningar inom bolaget.

Loggar in på nästa möte gällande LMS verktyg. Eftersom vi är en global organisation med närvaro i 22 länder, behöver vi hitta lösningar och arbetssätt som är så flexibla som möjligt men samtidigt anpassat efter verksamhetens och individens behov.

Konstaterar att jag borde bli bättre på att boka in 25 eller 55 minuters-möten, så att jag hinner gå och hämta en kaffe mellan mötena.

"Vägen fram och tillbaka till kaffemaskinen gör att det blir en del extra steg under dagen."

Torsdag

Desperat efter kaffe

Vägen fram och tillbaka till kaffemaskinen gör att det blir en del ”extra” steg under dagen till skillnad från hemarbete. Jag är så desperat efter kaffe på morgonen att jag har ett ”beredskapsförråd” i form av pulverkaffe på kontoret, i fall att.

På lunchen hinner jag och min grymma medarbetare Malin med en sväng till gymmet. Att kunna utnyttja lunchen till träning och samtidigt få pepp och inspiration av en kollega är bästa kombon.

Veckans HR-chefsmöte ägnar vi åt att diskutera hur vi hanterar lönerevisionen så smidigt som möjligt både med tanke på olika länder och chefer med globala team. Det är inspirerande att konstatera att teamet kommit en bra bit gällande samarbete. Jag känner att det finns en stor potential i HR-teamet, som vi bara är i början av att nyttja.

 

Fredag

Planering och prioritering

Fredagen inleds med ett möte tillsammans med ESG-kommittén. Viktiga frågor att jobba med och vi önskar få ett ännu större fokus på detta. Vi diskuterar hur vi ska öka kännedomen kring vårt arbete internt, troligen blir det en videoinspelning.

Dagen innehåller väldigt få möten så jag har möjlighet att slutföra en del uppgifter som legat på hög. Bland annat får jag i väg en inbjudan till ”Coffee Break” som vi bestämt att boka för hela HR-teamet en gång i månaden.

Kollar kalendern för kommande vecka, vad som ska göras och lite kort planering kring arbetsuppgifter och prioriteringar. Sedan är det dags att ta helg!

Feedback från experten

Rolf Solli

Professor i företagsekonomi med fokus på styrning, organisering och ledarskap vid Högskolan i Borås. Forskar bland annat om ledarskap i offentlig sektor och om väl­färdens organisering.

Foto: Hillevi Nagel

Bra ledare hittar medarbetare som är bättre än dem själva.

Arbetslivet är på många vis påtagligt stabilt. För väldigt många år sedan (drygt 40) arbetade jag några år med HR-frågor, fast på den tiden kallades det personalfrågor. Mitt minne av den tiden innehåller tre moment som var just mitt arbete. Hannas dagbok präglas av samma moment! Lönerevisionen är den där återkommande processen som alltid efterlyser tydliga kriterier. Det blir aldrig helt tydliga kriterier. Momentet två är rekrytering. Jag påstår att det finns ingen viktigare process i våra organisationer än just rekryteringen. Bra ledare hittar medarbetare som är bättre än dem själva. Bra medarbetare hittar till bra ledare. Det tredje momentet är HR-System. Mycket talar för att de avancerade beslutsstödsystemen kom först inom HR-området – och de utvecklas fortfarande. Poängen är att HR-arbetet är vad det var och blir vad det är.  Stabiliteten är inte förvånande. En pågående studie av kommundirektörer i Norden, över tiden (drygt 25 år) visar samma sak; det fundamentala i arbetet inom management är just stabilt.

Det märkliga med stabiliteten är att den håller i sig i en värld som verkligen förändras. Hybriditet och kommunikation gör livet annorlunda. Tveklöst. Hanna planerar med en härlig självklarhet återkommande möten på internationell nivå. Kom ihåg att för 40 år sedan fanns inte ens mobiltelefoner. Annat förändras också. Kommundirektörerna är äldre idag än för 25 år sedan. Och som Hanna påpekar  – Det är numera fler kvinnor i ledande roller.

(PS. Kaffe kan bli ett problem. DS)

Skriv dagbok
Vill du skriva dagbok i Chefstidningen och få feedback av en ledarskapskonsult? Hör av dig till oss!
redaktionen@chefstidningen.se

Läs även

Annons