Vill du ses som en sympatisk chef? – titta rakt in i kameran

Ögonkontakt med en kamera är inte det lättaste. Men viktigt om du vill uppfattas som trevlig, visar en ny studie.

Foto: Getty Images

LINSLUS}

En grupp forskare vid Göteborgs universitet och Stanford University i Kalifornien visar nu hur viktigt det är att titta in i kameran. I alla fall om man vill framstå som sympatisk. 

– Tittar du rakt in i kameran och etablerar ögonkontakt får det deltagarna att känna sig bekvämare och du framstår som mer närvarande, säger Géraldine Fauville, biträdande universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet 

I studien har man undersökt hur blick, kameravinkel och avstånd påverkar hur vi uppfattas under videomöten. Forskarteamet tog fram 288 skärmdumpar med personer med olika kroppsspråk. Studiens deltagare tittade åt olika håll – rakt in i kameran, på de andra deltagarna i videomötet eller åt sidan. De satt även på olika avstånd från kameran och hade olika kameravinkel. Deltagarna fick sedan se ett urval av skärmdumparna och gradera i vilken grad de uppfattade personerna som till exempel sociala, sympatiska, trovärdiga och hotfulla. Cirka 4 000 personer från stora delar av världen deltog i studien som gjordes över internet.

I möten med andra människor spelar icke-verbala signaler en stor roll. Så som nickningar, lyfta ögonbryn, rynkad panna eller – ögonkontakt. När vi nu interagerar mer via videomöten är det relevant att förstå hur den nya mötesmiljön påverkar hur vi uppfattar andra människor.

– Efter att tidigare ha fokuserat på vad som orsakar Zoomtrötthet ville vi undersöka mer positiva aspekter av videomöten, säger Géraldine Fauville.

Kameravinkeln påverkar också hur andra uppfattar dig som mötesdeltagare. Kameran ska också vara placerad i minst ögonhöjd för att det ska bli en hög kameravinkel.

– Det uppfattas som mindre hotfullt. Det är egentligen ingenting nytt utan känt från filmvärlden att hur en person filmas påverkar hur han eller hon uppfattas i en viss scen till exempel.

Men att titta in i kameran upplevs av många som svårt eller kontraintuitivt.

– Det kan kännas konstigt att titta in i ett runt litet hål istället för på ansiktena på skärmen. Det kan också upplevas som alldeles för intimt eller att all uppmärksamhet riktas mot dig, att du är ”center of attention”.

Så, hur gör man för att få till en lyckad ögonkontakt vid videomöten?

– Ja, det är mycket att tänka på. Man kan inte titta in i kameran hela tiden, då går man miste om andra deltagares icke-verbala signaler. Det är bra att öva och se till att kameran sitter på rätt ställe. Man kan rita ögon på ett papper, klippa ut och klistra fast vid kameran, som en påminnelse om att då och då titta där och etablera ögonkontakt med de andra deltagarna.

Läs även

Annons