Utslitna kvinnor i välfärden tvingas lämna sina jobb

Nedsatt arbetsförmåga var den vanligaste anledningen till avslutad anställning inom välfärdssektorn under det första halvåret 2022. Det visar nya siffror från Omställningsfonden.

Undersköterskor är den vanligaste yrkesgrupp vars anställning har avslutats på grund av nedsatt arbetsförmåga under det första halvåret 2022.

Getty Images

Vad är Omställningsfonden?

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller som gjort en överenskommelse om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga.

 

 

– Den trend vi ser hittills under 2022 är att fler lämnar välfärdssektorn på grund av nedsatt arbetsförmåga på grund av fysisk eller psykisk ohälsa. Däremot är det allt färre inom välfärden som sägs upp på grund av arbetsbrist, vilket såklart är en positiv utveckling, säger Anita Grönberg, verksamhetschef på Omställningsfonden.

Totalt var det 595 medarbetare inom välfärden som sades upp eller vars anställning avslutades på grund av nedsatt arbetsförmåga under det första halvåret 2022. Av dessa sades 286 upp på grund av arbetsbrist och 309 anställningar avslutades på grund av nedsatt arbetsförmåga. Under helåret 2021 var motsvarande siffror 1 040 uppsägningar på grund av arbetsbrist och 637 avslutade anställningar.

Undersköterskor följt av förskollärare och vårdbiträde är de vanligaste yrkesgrupperna vars anställning har avslutats på grund av nedsatt arbetsförmåga under det första halvåret 2022. Bland de medarbetare som sagts upp på grund av arbetsbrist är fordonsförare, lärare och personlig assistent de mest representerade yrkena under samma period.

– Det är kvinnodominerade yrken inom kommuner som har störst antal avslut av anställning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Inom regionerna ser vi mycket låga nivåer av uppsägningar och avslutade anställningar. Men varje avslut, oavsett anledning, kan innebära en svår situation för den enskilda medarbetaren. Därför är det viktigt att känna till att det finns stöd att få från omställningsorganisationer, säger Anita Grönberg.

Läs även

Annons