Sveriges förste professor i HRM invigdes idag

Stefan Tengblad blev idag Sveriges förste professor inom Human Resource Management (HRM).

Centrum för global HRM anordnade idag en högtidlig invigning av Sveriges första professur i Human Resource Management. Gäster från akademi och näringsliv talade, och Stefan Tengblad delade med sig av sina tankar kring professuren.

Arbetet med att få fram en professur i HR har pågått i decennier. Det har ständigt stupat på frågor som finansiering och placering men nu finns den slutligen på plats vid Centrum för Global HRM på Göteborgs universitet. Och den förste professorn är Stefan Tengblad, närmast från institutionen för handel och företagande vid högskolan i Skövde, där han varit professor i företagsekonomi.

- Det är viktigt att vi äntligen fått en professur i HRM, säger han. Det ger fokus på området som länge varit uppsplittrat i flera olika ämnen.

PROFESSUREN ÄR KNUTEN TILL Centrum för Global HRM som är ett samarbete mellan Företagsekonomiska institutionen vid handelshögskolan och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

- Vi har ett knappt 40-tal forskare vid universitet som löst knutna till centrumet, och lika många i ett större nätverk. Tanken är att vi nu ska utöka samarbete och interaktion forskare emellan. Till hösten hoppas vi också kunna anställa doktorander som ska jobba med exempelvis hur HR kan bidra till ett mer hållbart arbetsliv, säger Stefan.

Centrumet ska också vara en del av den globala Cranet-studien, en återkommande enkätundersökning om HR-frågor till personalchefer på större företag.

HR är ett brett område och Stefan Tengblad upplever att de stora utmaningarna för branschen är att få ihop allt till en fungerande helhet. Själv tror han att framtidens HR-funktion är mer integrerad med ledarskapet, att man jobbar i team i coachande roller för att bidra till verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Han tror också att forskningen kan vara till hjälp.

 - Vi forskare ska kunna visa på goda exempel, sammanställa erfarenheter men också problematisera koncept som låter väldigt bra men kanske inte fungerar så bra i praktiken. Sådana kan vi varna för, säger han. 

UTMANINGEN ÄR som alltid att få ut forskningen i arbetslivet.

- Jag tror på upprepning. Branschen blir uppmärksammad på frågor som återkommande dyker upp på seminarium, i artiklar och böcker. Så det vi kan göra är att hålla olika seminarium och skriva rapporter, böcker och artiklar om vår forskning på ett tillgängligt sätt.  

Text: Helene Claesson Jennische

Läs mer om Stefan Tengblad i nästa nummer av Chefstidningen.

 

Läs även

Annons