Så stoppar du skitsnacket på golvet

Skitsnack och skvaller på golvet? Se det som en tidig och viktig signal på att något är fel och att du som chef måste agera.

Ewa Wikström är professor i management och organisation vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hon och hennes kollegor har under flera år forskat om social och organisatorisk arbetsmiljö. Bland annat genom att titta närmare på fenomen som rykten och skvaller på arbetsplatser.

- När det kommer till arbetsmiljö fattar ofta chefer beslut enbart utifrån formell information som medarbetarenkäter och sjukskrivningstal. Man missar att det finns viktig information att hämta i det informella, i rykten och snack på golvet, säger Ewa Wikström.

TILL ATT BÖRJA MED – skitsnack och rykten uppstår inte ur intet. Ofta handlar det om meningsskapande, personal känner oro och osäkerhet inför något och vill skapa mening genom att sprida historier som förklarar vad det är som händer. Det blir ofta viskleken av det hela, alla fyller i något medan en historia vandrar mellan avdelningarna. Inte av illvilja, snarare därför att det är så visklekar fungerar. I ett företag – eller en bransch - som går dåligt, i ett yrke där förutsättningarna ständigt förändras, eller i en ständigt föränderlig samtid finns nästan alltid anledning till oro. Och ur oro föds skitsnack och rykten.

- Jag menar att det behövs bättre vertikal information mellan de strategiska rummen och personalen på golvet. Kommer det att bli uppsägningar? Vad innebär digitaliseringen för mig? För oss? Hur ska vi klara en allt tuffare konkurrens? Som chef har man kanske inte alla svar men bara genom att informera och ha en dialog med personalen om det man vet och tänker så tar man udden av oron – och därmed också snack och rykten på golvet.

Egentligen handlar allt om information och kommunikation.

- Inte minst i stora företag och organisationer är man ofta dålig på att informera och kommunicera. Ledningarna delar inte med sig av sin syn på framtiden, sina narrativ. Min uppmaning till alla chefer är att kommunicera, ni måste berätta mer om era planer och strategier, säger Ewa Wikström och uppmanar samtidigt chefer att lyssna på såväl rykten som skitsnack.

- Man behöver kunna sålla, vilka berättelser är tecken på att något som vi kan påverka är fel? Var kommer oron på golvet ifrån? Likväl kan man se snacket som en svag och tidig signal på att något är fel. Genom att agera på ett tidigt stadium behöver det aldrig gå så långt att problemen syns i medarbetarenkäter eller sjukskrivningsstatistik. För då är det ju på sätt och vis redan för sent.

KLOKA CHEFER bör därför se till att det finns kommunikationsarenor där frågor kan lyftas och oro stillas.

Till exempel ett veckomöte där dagordningen alltid har en punkt ”övriga frågor” där man verkligen uppmuntrar alla sorters frågor. Man måste ha högt i tak, personalen måste känna att de kan ta upp problem och berätta saker utan att det leder till repressalier.

 

FAKTA: Så stoppar man ryktesspridning och skitsnack på golvet

•Undersök vad rotorsakerna är. Var kommer oron och irritationen ifrån?

•Informera mera. Inte minst om vad som händer i de strategiska rummen. Vad tror man om framtiden?  

•Skapa ett förtroende. Visa att ni är rustade att klara framtiden. Kanske har ni inte alla svar men visa att ni är beredda att ta er an de utmaningar som väntar.

•Skapa kommunikationsarenor – kanske veckomöten – där det är högt i tak och där det alltid finns plats för ”övriga frågor”.

 

Text: Helene Claesson Jennische 

 

 

 

 

 

Läs även

Annons