Så pratar du med stressade medarbetare

Du misstänker att en medarbetare jobbar för mycket – vad gör du då? Vi frågade Lina Viita, psykolog på enheten för arbets- och miljömedicin vid region Östergötland.

Ett tecken på att medarbetare är för stressade kan vara att prestationen på arbetet försämras.

– Ofta drabbas väldigt högpresterande personer. Om man märker att det inte riktigt är samma kvalitet och om man ser att personen inte tar raster, kan det vara ett tecken. Ett annat tecken kan vara ökad korttidsfrånvaro eftersom immunförsvaret blir nedsatt, säger Lina Viita.

Som chef bör man berätta för medarbetaren vad man misstänker och höra efter hur personen själv ser på sin situation.

Tillsammans kan sedan chef och medarbetare göra en plan för hur arbetet ska fortsätta framöver och om det finns något som går att lyfta bort. Sjukskrivning är inte alltid nödvändigt. Ofta är det bättre för den som är för stressad att fortsätta arbeta.

– Men då måste man verkligen sänka kraven, säger Lina Viita.

ÄVEN OM DET ÄR SVÅRT att hitta resurser i stunden för att ersätta de sänkta kraven, så betalar detta igen sig senare, poängterar hon.

– Kostnaden i mänskligt lidande och för företaget blir väldigt stor om någon blir sjukskriven för utmattning. Även om man tycker att det inte finns resurser i stunden så spar man väldigt mycket för framtiden. Man bör inte heller tveka att ta hjälp av företagshälsovården om det behövs.

Lina Viita betonar också vikten av att som chef prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Text: Annika Clemens 

 

Läs även

Annons