Nya reglerna om föräldraledighet – vem som helst kan vabba

Från 1 juli gäller nya regler om överlåtelse av föräldradagar: nu kan vem som helst gå på föräldraledighet – även medarbetare utan barn.

Från och med 1 juli 2024 kan föräldrar överlåta en del av sina föräldrapenningdagar till släkt, vänner och grannar.

Foto: Getty Images

Först kom möjligheten att överlåta VAB-dagar till någon annan som tar hand om ens sjuka barn. Från och med 1 juli 2024 kan föräldrar också överlåta en del av sina föräldrapenningdagar till släkt, äldre syskon, vänner, grannar eller andra närstående.

Syftet med den nya reformen är att skapa en mer flexibel föräldraförsäkring, framför allt för ensamstående och stjärnfamiljer, och göra det enklare att förena arbetsliv med familjeliv. Men vad innebär detta för arbetsgivarna?

– Det kommer absolut att påverka verksamheten. Nu kan vem som helst på företaget ansöka om föräldraledigt, oavsett om man har småbarn, stora barn eller inga barn alls. Det innebär konsekvenser i form av mer kostnader och mer planering, förklarar Lotta Sprangers, HR- och löneexpert på Simployer.

Kravet för att vara ledig med föräldrapenning kommer fortsatt vara att man avstår från arbete och i stället erhåller ersättning från Försäkringskassan. Varför innebär det då ökade kostnader för arbetsgivaren?

Man måste ha kunskap om de nya reglerna och ha rutiner på plats för att möta upp dessa

Lotta Sprangers

– När förslaget kom betonade man att det inte skulle kosta något för arbetsgivaren. Men det är inte riktigt sant. Det stämmer att ersättningen kommer från Försäkringskassan, så själva ledigheten kostar ingenting. Men den anställdes frånvaro är semestergrundande, vilket innebär att man tjänar in sina semesterdagar även de perioder man inte jobbar.

Föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn får överlåta 45 dagar med föräldrapenning vardera, och en förälder med ensam vårdnad 90 dagar. Som max kan det alltså innebära att en medarbetare är borta tre månader.

– Under den tiden kanske en vikarie måste anställas för att täcka upp frånvaron. Det i sig innebär en kostnad, men det kräver också tid och planering för att lära upp och handleda den som hoppar in.

För att kunna förbereda sig och planera arbetet måste ansökan om föräldraledighet göras två månader innan ledigheten. Det finns även en begränsning på tre perioder med föräldraledighet per år samt att det är möjligt att avbryta föräldraledigheten.

– Det är en skyddsregel för arbetsgivaren. Sedan är det förstås upp till varje arbetsgivare om man godkänner ansökningar som kommer närmare inpå eller om man beviljar fler än tre perioder.

Vad ska man som arbetsgivare tänka på?

– Man måste ha kunskap om de nya reglerna och ha rutiner på plats för att möta upp dessa. Kanske vill man ha ett intyg från Försäkringskassan som visar att personen i fråga har rätt till föräldradagar. Det behovet finns nog inte om en anställd varit gravid och går på föräldraledighet. Nu är det lite mer otydligt då vem som helst kan ansöka om föräldraledigt.

Läs även

Annons