Redo för personal som jobbar när de vill?

Kanske håller du på att vänja dig vid tanken på att distansarbete är här för att stanna. Men är du redo för en revolution till?

Trend}

I och med pandemin fick frågan om distansarbete ordentlig fart och den djupt rotade uppfattningen att jobb är knutet till en fysisk plats börjar luckras upp. Karin Ståhl är vd för konsultföretaget GoToWork och hon tror att det bara är en tidsfråga innan nästa stora förändringsvåg sveper in – tidsrevolutionen. Normen att kontorsarbete bedrivs mellan 8 och 17, måndag till fredag är stark. Men är det kanske dags att säga adjö till de fasta tiderna?

Kraven på individbaserade lösningar ökar och fria arbetstider kommer att slå igenom på bred front.

Karin Ståhl

– Vi ser det redan på multinationella företag där medarbetare jobbar i olika tidszoner. Kraven på individbaserade lösningar ökar och fria arbetstider kommer att slå igenom på bred front. De arbetsgivare som månar om sitt varumärke och vill behålla och attrahera medarbetare kommer att bli tvungna att erbjuda frihet både när det gäller var arbetet ska utföras och när, säger Karin Ståhl.

På Spotify har tankar om friare ramar funnits i flera år och när pandemin slog till snabbades processen på. I dag har företaget helt anammat det platsfria arbetet. När det gäller arbetstiderna är normen fortfarande 8 till 5. Men utrymmet för ”vardagspusslande” med barnhämtningar, tandläkartid eller andra åtaganden är generöst, säger Alexander Westerdahl, HR-chef på Spotify.

Han tror att nästa naturliga steg blir helt fria arbetstider, även om det i dagsläget inte finns några konkreta planer på förändring. Precis som Karin Ståhl ser han det som att de flesta företag förr eller senare kommer att behöva välja; vill de vara med på tåget eller stå emot förändringen?

– Vi kommer inte att försöka värja oss. Jag tror att det är bättre att luta sig in och anpassa sig till det nya, säger han.

Ska vi in i helt fria arbetstider är det en del saker vi måste lösa först. Till exempel hur vi hindrar medarbetare från att jobba för mycket.

Alexander Westerdahl, HR-chef på Spotify

Men är det verkligen en dröm att jobba när man vill? Forskning visar att det kan vara gynnsamt för hälsan att själv styra över sina arbetstider. Det kan ge utrymme för mer sömn och en studie gjord i Gävle visar att många just lägger intjänad tid på att sova lite längre. Ytterligare en positiv effekt som lyfts fram är att det är lättare att få ihop vardagen och familjelivet om arbetstiderna inte är huggna i sten.

Men det finns också baksidor med att bryta upp från den traditionella formen för arbete. En risk är att jobbet tar över och att utrymmet för återhämtning krymper. För att det inte ska skapas en osund kultur kring arbetstider behövs nya strukturer och principer, tror Alexander Westerdahl.

– Ska vi in i helt fria arbetstider är det en del saker vi måste lösa först. Till exempel hur vi hindrar medarbetare från att jobba för mycket.

De anställda måste kunna projektleda sig själva

Helena Tinnerholm Ljungberg

Helena Tinnerholm Ljungberg forskar om arbete och hälsa vid Karolinska Institutet. Just nu leder hon projektet ”Future work”. Hon påpekar att debatten om distansarbete och fria arbetstider gäller långt ifrån alla branscher, men tror samtidigt att många chefer märker att det är på intåg. Men fria arbetstider kommer att ställa nya krav både på ledarskapet och på arbetstagaren.

– Ledaren behöver kunna se och möta olika behov och skapa förutsättningar för sammanhang och tillhörighet trots distans i tid och rum. Och de anställda måste kunna projektleda sig själva, säger Helena Tinnerholm Ljungberg.

Vad krävs för att fria arbetstider ska funka optimalt?

– Tillit och kontakt är två väldigt grundläggande förutsättningar. Tätare kommunikation, kreativa digitala lösningar och att arbetsgivaren pratar om sina förväntningar på de anställda. Annars är risken att det skapas en massa egna idéer om vad som förväntas.

Läs även

Annons