”Måste alla prata utan brytning här?”

Som ett konstant orosmoln över huvudet äter den på kraft och kreativitet. Som chef måste du lära dig att hantera minoritetsstress.

Det handlar inte om vardagsstress. Istället är det en stress som finns där hela tiden då den inte handlar om dig, utan om din sociala position i samhället. Den handlar inte om numerär, som i att vara få. Men den handlar om att inte känna sig likvärdig.

Hanna Wallensteen är psykolog och föreläsare. I mer än 20 år har hon föreläst om normer, rasism och likabehandling och hon vet var den där känslan kommer ifrån.

- Den kommer från erfarenhet! För var i samhället möter jag personer som tillhör samma sociala grupp som jag själv? Möter jag dem som kriminella, eller i förnedrande och utsatta sammanhang? Eller möter jag dem i styrelserum och på höga positioner i samhället? Hur har jag och min sociala grupp blivit bemött av vår omgivning? 

- Minoritetstress kommer från detta. Att man tänker att eftersom jag tillhör den här sociala gruppen kommer människor tro att jag är misslyckad, att jag inte kan språket, att jag inte är trovärdig.  

NÄR MAN PRATAR OM MINORITETSSTRESS brukar det handla om människor som inte har svensk etnicitet, som är icke-vita eller medlemmar av hbtqi-kollektivet. Men det kan också gälla andra grupper som avviker från normen, som personer med funktionsvariationer eller överviktiga.

I vilket fall vill du inte ha minoritetsstress hos dina medarbetare. Misstänker du att så är fallet är det dags att rannsaka sig själv. 

- Fråga dig själv; varför tror jag att det är jobbigt för X att vara gay, icke-vit eller man här på jobbet? Vad har vi för föreställningar om hur en typisk medarbetare ser ut? Blir något bättre av att det är just så? Måste alla prata utan brytning? Måste alla ha ljus röst?  

Hanna Wallensteen pratar gärna om kompetensbaserad rekrytering. För om vi ska få arbetsplatser där kreativ mångfald råder - istället för minoritetstress - måste vi glömma det där med magkänsla. 

- Mina bästa råd är; ta hjälp med aktiva åtgärder för likabehandling och med rekrytering om ni inte är vana att tänka inkluderande. Jobba med strukturerade intervjuer och arbetsprover, och var väldigt noggrann när det kommer till kravspecen, säger Hanna Wallensteen och slår fast:

- Jobbar du med genomtänkt kompetensbaserad rekrytering så kommer oftast diversifieringen på köpet. Så är det.

Om du själv, som chef, upplever minoritetsstress är rådet lika tydligt. 

- Leta rätt på andra ledare med minoritetsbakgrund, personer du kan dela erfarenheter med. Du behöver ett nätverk!

- Dessutom, ägna dig åt självomsorg. Ta inte alla strider, ät, sov, motionera och träffa vänner. Det är en ytterligare belastning på jobbet att vara i minoritet, så du måste vara extra rädd om dig! 

Text: Helene Claesson Jennische 

Läs även

Annons