Kan jag stänga av personen jag utreder?

Kan man stänga av en medarbetare som anklagas för att ha bettet sig olämpligt på jobbet. Chefsförhandlare Helena Nicklasson reder ut.

Om en medarbetare gjort sig skyldig till svårare fel eller försummelse i arbetet, eller begått brott, så måste du som chef utreda vad som hänt och sedan bestämma vilka konsekvenser förseelsen ska leda till. Under den tiden vill man ofta inte ha medarbetaren på plats på jobbet.

Är det en chef som misstänks för olämpligt beteende gör maktförhållanden på arbetsplatsen att det kan vara mycket problematiskt att låta personen i fråga vara kvar medan man utreder händelsen.

De flesta kollektivavtal har skrivningar om hur avstängningar ska gå till. Notera att det kan vara olika regler vid olika grader av förseelser. Rent konkret går det till så att man antingen kommer överens med personen i fråga om att hen ska vara arbetsbefriad i väntan på beslut. Eller så varslar man facket om den tilltänkta avstängningen i enlighet med gällande kollektivavtal. Facket kan i sin tur begära överläggning. Det kan vara bra att ha med facket i samtalen i vilket fall. Det gör det enklare sedan om ärendet går vidare. Och glöm inte att involvera HR!

Det man ibland missar är att personen som avstängs behöver stöd. Det är du som chef som har arbetsgivaransvaret och det här är förmodligen en person i behov av samtalsstöd eller liknande. Så det är jätteviktigt att du kopplar in företagshälsovården och erbjuder personen stöd. Du bör också se till att du eller någon annan från arbetsgivaren har regelbunden kontakt med personen i fråga.

 

Läs även

Annons