Allt fler jobbar ideellt – på arbetstid

Ideellt arbete ger nya perspektiv och känns meningsfullt. Vilket i sin tur får oss att må bra. Kanske är det därför allt fler företag låter sina anställda arbeta ideellt under arbetstid.

Tre tips till företag i startgroparna

Involvera medarbetarna – ta reda på om de redan är engagerade, och hur de skulle vilja bidra.

Gör det enkelt och erbjud ett smörgåsbord av uppdrag. Alla är olika, och har olika drivkrafter, därför är det bra om valmöjligheterna är många.

Kommunicera så brett och så ofta det går kring möjligheterna att engagera sig, och inspirera till engagemang. Sikta på att nå ut till alla.

MENINGSFULLHET}

Bli mentor åt en ung människa, eller hjälp till att laga mat på ett härbärge. Eller har du kanske projektledarkompetens att bjuda på?

Allt fler företag erbjuder sina anställda ideellt arbete under arbetstid och många av dem samarbetar med Volontärbyrån, en byrå som filtrerar ideella uppdrag till företag och deras medarbetare.  Som företag kan man också få hjälp med hur man bäst lägger upp ett bra volontärprogram för sina anställda.

– Ett vanligt upplägg är att företaget ger ett visst antal timmar i arbetstid. Ofta finns en strategisk ram som anger områden inom vilka medarbetare fritt kan välja uppdrag, berättar Volontärbyråns Anna Snell som ofta får frågor om att engagera hela grupper av medarbetare i något projekt.

– Men vårt jobb handlar ju också om att möta behoven i ideell sektor, och ideella organisationer har sällan behov eller kapacitet att ta emot stora grupper på en gång, säger hon.

När företag medverkar i volontärarbete ligger satsningen ofta i gränslandet mellan HR och samhällsansvar. Det är ett sätt att leva sina värderingar, att visa att företaget vill ta aktivt ansvar i samhället, och uppmuntra sina medarbetare att göra detsamma. Det är också en personalförmån, ett sätt att hjälpa medarbetare att må bättre.

– De undersökningar som vi har gjort visar att nio av tio känner större meningsfullhet i livet när de engagerar sig ideellt. Varannan svensk är ideellt engagerad. Vi tror att många fler vill bidra, men att det kan vara svårt att veta hur man kommer i gång, säger Anna Snell.

De undersökningar som vi har gjort visar att nio av tio känner större meningsfullhet i livet när de engagerar sig ideellt.

Anna Snell

Jenny Engström

Foto: pressbild

1
.

Ett företag som satsar på ideellt arbete på arbetstid är Astra Zeneca.

– Alla medarbetare har möjlighet att använda åtta timmar per år till att göra skillnad. Vi har två fokusområden. Young Health Programme är ett globalt projekt där vi fokuserar på unga människors hälsa. Utöver det vill vi stimulera unga människors intresse för naturvetenskap och teknik, berättar Jenny Engström, som ansvarar för Astra Zenecas samhällsstöd. Som alla inkörsportar kan de åtta timmarna om året på Astra Zeneca växa till något mer, eller annat. Och medarbetarna är nöjda, enligt den återkoppling som Jenny Engström får.

– Våra medarbetare är stolta att arbeta på ett företag där den här möjligheten finns. De uppskattar att få byta perspektiv. De kommer tillbaka med nya intryck, nya kunskaper, och ny kompetens.

Bara bra saker för medarbetarna, alltså. Och vad är poängen för företaget Astra Zeneca?

– Vi vill bidra i de samhällen där vi verkar, det är i linje med våra värderingar. Men det är också ett engagemang som skapar en bra arbetsplats.

Läs även

Annons