Hon fick flytta all personal till hemlig ort

Socialförvaltningen i Östersund utsattes för ett så allvarligt hot att kontoret stängdes och personalen - med anhöriga - fick placeras på annan ort i flera dagar.

– Vi ser att hot och våld riktat mot vår förvaltning ökar. Användningen av personlarm utanför arbetet ökar bland våra anställda och det jag hör är att hot och våld ökar generellt i vår sektor. Vi märker också en förändring i typen av hot. De är subtilare, kommer via sociala medier eller mejl och kan vara mer anonyma. Förr var det mer reaktioner ansikte mot ansikte. Nu kan det komma antydningar om att de vet var vi bor eller metaforer som att ”när vargen är hungrig dödar den” eller liknande saker som är obehagliga för våra anställda.

Vad är det som utlöser situationerna, vanligtvis?

– Att en medborgare är missnöjd med ett beslut, eller avsaknaden av ett beslut, vilket får känslorna att rinna över.

Inträffar allvarligare situationer?

–Sedan 2010 har vi väldigt säkra lokaler. Kommunen har satsat på ett bra inre och yttre skalskydd. Men det händer. Vid ett tillfälle tog sig en man genom skalskyddet in i våra kontorslokaler med ett tillhygge. Det var en fruktansvärd situation för de anställda även om det gick bra, så att säga. Både insatsstyrkan och räddningstjänsten var snabbt på plats. Vi har också utsatts för ett så allvarligt hot att kommunen valde att stänga både huvudreceptionen och vår reception under några dagar. Anställda hos oss tvingades att befinna sig på annan ort med anhöriga under en kort tid.

Vad gör ni när något sådant händer?

– Det blir en polissak så klart. Och företagshälsovården kopplas in. Det är viktigt att de erfarna medarbetare som oftast har de här svåra ärendena, får så mycket stöd att de inte väljer att sluta. För vi behöver dem. Att ta hand om de övriga medarbetarna är också prioriterat.

Hur rustar ni varandra för att kunna hantera den här verkligheten?

– Frågan är i fokus hela tiden. Både vid nyanställningar och i arbetsvardagen. Alla som arbetar med ärenden har en handledare, en nära kollega, för att bland annat ventilera risk för hot och våld. Vi följer utvecklingen genom ett riskhanteringssystem där alla incidenter rapporteras. Man får inte bli blasé då det gäller hot eller våld, det är en fråga om värdighet för professionen, tycker jag. Inför varje möte med en medborgare gör medarbetaren en riskanalys. Vi har också krisstödjare. Vi är alla medvetna om att det finns risker i vår verksamhet, men det finns också verktyg så att vi ska vara trygga när något händer.

Finns det några andra saker du tror på?

– Att ha ett levande samtal om de här frågorna på arbetsplatsträffar mellan medarbetare, chefer och skyddsombud men också att ha ett nära ledarskap. Att ha god bemanning och socialsekreterare med erfarenhet är en annan sak. För att lyckas med att minimera riskerna är det viktigt med relationen till – och förståelsen från – politiken eftersom de är ytterst ansvariga för verksamheten inom nämnden.

Text: Per Cornell

Läs mer i vårt tema om hot och våld:

Här måste alla tänka säkerhet hela tiden

”Den världen finns inte där vi kan hindra allt”

 

 

 

Läs även

Annons