Första linjens chefer glöms bort i arbetsmiljöarbetet

Vem bryr sig om första linjens chefers arbetsmiljö? Ibland ingen visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

"Första linjens chefer hamnar utanför det systematiska arbetsmiljöarbetet."

Foto: Getty Images

Arbetsmiljöverket inledde i juni 2022 en inspektionsinsats av arbetsmiljön inom privat sektor för första linjens chefer, alltså de chefer som är närmaste chef för majoriteten av medarbetarna på en arbetsplats. När insatsen avslutades i december 2023 hade nästan 1 100 inspektioner genomförts och i 65 procent av fallen ställdes krav på att den inspekterade arbetsplatsen skulle åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Bristerna handlade bland annat om:

  • Arbetsbelastning
  • Arbetstidens förläggning
  • Kränkande särbehandling
  • Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Inspektionerna visade till exempel att första linjens chefer inte sällan saknas i medarbetarundersökningar, skyddsronder, medarbetarsamtal och tillbudsrapporteringssystem. De står liksom utanför det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Chefernas arbetsmiljö behöver lyftas och synliggöras. En chef är också en medarbetare, som behöver en bra arbetsmiljö för att kunna vara ett bra stöd åt andra. Våra inspektörer har märkt att det inte är självklart för företag att tänka på chefer som vanliga arbetstagare, som på ett naturligt sätt ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Malin Cato, arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverkets avdelning för inspektion, i ett pressmeddelande.

En chef är också en medarbetare, som behöver en bra arbetsmiljö för att kunna vara ett bra stöd åt andra.

Malin Cato

Inspektionsinsatsen visade också att det ofta är oklart exakt vem som har ansvar för första linjens chefers arbetsmiljö. Personer som på pappret har till uppgift att hantera deras arbetsmiljö visste ibland inte om det. Ytterligare en iakttagelse är att det sällan finns skyddsombud som representerar första linjens chefer.

– Cheferna ses ofta som arbetsgivarrepresentanter och blir då ibland en motpart till skyddsorganisationen. Men skyddsombuden har en viktig roll i att lyfta och påtala arbetsmiljörisker. Även chefer kan behöva skyddsombud som agerar för deras arbetsmiljö, säger Malin Cato.

– Att vara första linjens chef är ofta första steget i en karriär som kan innebära en högre position i framtiden. Det kan leda till att man odlar en kultur av att man behöver göra några ”hundår” innan man stiger i graderna och får en mer hållbar arbetsmiljö. Detta är några av de risker som ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och som arbetsplatser måste undersöka och riskbedöma för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö för första linjens chefer. Alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv, säger Malin Cato i ett pressmeddelande.

Läs hela Arbetsmiljöverkets rapport här!

Jobbstress kan ge livslånga skador

 

Läs även

Annons