Forskare: låt inte personalen bestämma var ni ska arbeta

Att bara gå på vad personalen vill är förmodligen ingen bra idé när du ska bestämma om ni nu ska tillbaka till kontoret eller inte.

HYBRID}

Några vill jobba hemma, andra längtar tillbaka till kontoret. Många vill ha både och, några dagar på kontoret, några hemma. Att därför bestämma att ni från och med nu ska vara en hybrid arbetsplats där man både kan jobba hemifrån och på kontoret är kanske inte så genomtänkt, menar Gisela Bäcklander, postdoktor på institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet.

Hon menar att man lätt glömmer att inget är som förr. Det trevliga kontoret som myllrar av människor finns inte längre. På en hybrid arbetsplats riskerar man i stället komma in till ett halvtomt kontor där folk sitter i teamsmöten med andra som jobbar hemifrån.

– Efter en sådan dag bestämmer man sig förmodligen för att inte åka in till kontoret så ofta. Det dominerande arbetssättet blir ganska snart virtuellt.

Gisela Bäcklander poängterar att hon inte är kritisk till hybrida eller virtuella arbetssätt i sig. Hon menar bara att man som chef måste tänka till hur man vill att verksamheten ska fungera.

– Börja inte med personalens preferenser utan med verksamhetens behov. Vilka uppgifter ska vi lösa i den här verksamheten? Lista inte bara de direkta dagliga arbetsuppgifterna som måste utföras utan också det som handlar om utveckling, innovation, kunskapsöverföring och introduktion av nyanställda. Det är ju också uppgifter som verksamheten måste klara av. Hur ska ni lösa dem?

Vi kan inte låtsas som att det som är det bästa för enskilda medarbetare, automatiskt är det bästa för alla sorters verksamheter.

Hon tillägger att de mer övergripande uppgifterna ju inte måste lösas med att alla är på plats. Konsultbyråer har till exempel i alla tider drivit framgångsrika verksamheter trots att personalen sällan sitter på samma kontor. Men ses man inte på arbetsplatsen måste saker som överföring av kunskap och utveckling lösas på annat sätt. Då måste man ha metoder och instruktioner för sådant.

Gisela Bäcklander tycker sig se att chefer överlag har dragit sig för att tydligt gå in och styra i detta. Kanske har det handlat om osäkerheten som pandemin bidragit till, eller att cheferna själva gillat att jobba hemma…

– Eller har man inte riktigt vågat ta in att här finns en intressekonflikt där inte alla kan få som de vill. Men vi kan inte låtsas som att det som är det bästa för enskilda medarbetare, automatiskt är det bästa för alla sorters verksamheter, säger hon och tar ett exempel.

En senior, skicklig medarbetare kan säkert klara sitt arbete precis lika bra från sommarstugan som från jobbet. Men som chef kanske du vill att den där seniora personen ska vara på plats på kontoret för att hen är en viktig pusselbit i kunskapsöverföring och introduktion av de mer juniora medarbetarna.

– Samtidigt riskerar man så klart att den där seniora personen då väljer att gå i pension eller slutar om hen inte kan distansjobba… Det är som sagt ingen enkel situation detta, säger Gisela Bäcklander.

Läs även

Annons