Tänk på det här när du byter jobb

2022 blir året då många chefer byter jobb! Vad ska jag tänka på? Chefstidningen frågar chefsförhandlare Helena Nicklasson om råd.

Glöm inte att intervjua arbetsgivaren under anställningsintervjun. Du kanske undrar hur de ser på distansarbete eller om det finns något chefsstöd? Det där är viktigt att reda ut så att du förstår vad det är för jobb du går till.

Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal behöver du ha ett anställningsavtal som reglerar de förmåner som kollektivavtalen annars ger. Försäkra dig om att du får tjänstepension och att arbetsgivaren tecknar rätt försäkringar. Hur ser det ut med utfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom?

När det är dags att skriva under anställningsavtalet ska du vara vaksam på vad för slags chefsavtal det är.  Är det ett tidsbegränsat sådant eller ett så kallat vd-avtal?

Finns det konkurrensklausuler? Idag skriver många arbetsgivare slentrianmässigt in klausuler som känns orimliga. Om till exempel en enhetschef på ett behandlingshem går till ett annat behandlingshem finns det ju knappast några företagshemligheter att ta med sig. Ändå ser vi konkurrensklausuler i liknande situationer.

Har du kanske en konkurrensklausul i det avtal du har idag? I så fall måste du vara vaksam på om det finns skrivningar om att inte gå till konkurrerande verksamhet.

I den bästa av världar reder man ut vad exakt man menar med ”konkurrerande verksamhet” när avtalet skrivs, men har du inte gjort det ska du göra det nu. Så att du inte gör något som kan tolkas som avtalsbrott.

Men allt handlar ju inte om avtal och förmåner, i vågskålen måste man också lägga saker som arbetsglädje, stimulans och förutsättningar att göra ett bra jobb. Så, lycka till med att hitta ett kul jobb i år!

Läs även

Annons