Så får du dina medarbetare att gilla AI

Hur får man ointresserade, kanske rädda, medarbetare att omfamna möjligheterna med AI? Chefstidningen frågade framtidsanalytikern Peter Siljerud.

Peter Siljerud, trendspanare och framtidsanalytiker.

Foto: privat

”- När chefer eller kollegor börjar prata om att införa någon form av artificiell intelligens, väcker det snabbt många frågor.  Kommer mina arbetsuppgifter att förändras? Eller kommer mitt jobb att försvinna? Och det här med AI, känns inte det både svårt och lite läskigt? Att införa ny teknik och nya arbetssätt är inte alltid populärt och många ser det som något negativt att behöva förändra sig.

– Dagens ledare kan förstås inte ducka för dessa frågor och farhågor. En bättre approach är att motivera för de anställda varför man för in ny teknik och på ett pedagogiskt sätt förmedla hur det kommer att förändra arbetsuppgifterna. För i de allra flesta fall är det enskilda kompletterande arbetsuppgifter – inte hela yrken – som AI kommer att sköta, vilket innebär att vi kommer att arbeta sida vid sida med dessa AI-kompanjoner.

Att införa ny teknik och nya arbetssätt är inte alltid populärt och många ser det som något negativt att behöva förändra sig.

Peter Siljerud

AI kan på sätt stödja medarbetarna och vässa många av deras förmågor. Vi människor kan slippa en del rutinmässiga och möjligen tråkiga uppgifter och kan frigöra tid till mer kreativa och stimulerande arbetsuppgifter.

– Ett av de bästa sätten att råda bot på eventuell ängslan kring AI är att skapa en djupare förståelse för vad AI innebär och hur man kan dra nytta av tekniken. Det gäller för såväl chefer som medarbetare. På så vis kan en del av oron försvinna, när man ser möjligheterna – men också begränsningarna. Cheferna behöver bli förändringsledare med kommunikativ fingertoppskänsla och de anställda behöver acceptera att arbetet över tid förändras.”

Peter Siljerud
Trendspanare och framtidsanalytiker. Aktuell med boken ”AI för offentlig sektor” (Liber 2023).

Läs även

Annons