Hur får jag stopp på tjafset?

Har du medarbetare som inte gillar varandra och ofta hamnar i bråk? Vi bad Tamara Mašković Wängborg, specialist på konflikthantering, komma med råd.

Tamara Mašković Wängborg, Medlingscentrum. Specialist på konflikthantering och medling och aktuell med boken ”När samarbete skaver”.

Foto: David Lagerlöf

Chefsfrågan lyder: Jag har två medarbetare som inte gillar varandra och ofta hamnar i bråk och tjafs. Vad ska jag göra?

Så här svarar Tamara Mašković Wängborg, Medlingscentrum:

Att hantera konflikter på arbetsplatsen är en utmaning, men det finns strategier för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö. För det första är det viktigt att agera snabbt för att förhindra att konflikten eskalerar och påverkar arbetsmiljön negativt. Här är några steg du kan överväga:

1. Individuella samtal:
Börja med att ha separata samtal med varje medarbetare för att förstå deras perspektiv och känslor. Fokusera på att lyssna och samla information i det första skedet. Detta ger dem möjlighet att ventilera och känna sig hörda.

2. Tydlig kommunikation:
Förklara för båda parterna att deras konflikt påverkar arbetsmiljön och produktiviteten. Framhåll vikten av ett positivt samarbetsklimat och hur det kan gynna både dem själva och arbetsplatsen som helhet.

3. Medlarroll:
Om möjligt kan du agera som medlare under ett gemensamt möte. Se till att båda parterna får uttrycka sina synpunkter och arbeta på att hitta gemensamma överenskommelser framåt för deras samarbete. Undvik att peka ut en skyldig, utan fokusera på att skapa förståelse för varandras perspektiv.

4. Otydlighet i organisation och struktur:
Som chef bör du också överväga om det finns något i organisationen eller strukturen som medarbetarna har lyft fram och som kan bidra till otydlighet. Om så är fallet, gå in och gör förtydliganden eller genomför eventuella förändringar för att skapa klarhet.

5. Uppföljning:
Efter att du har genomfört åtgärder, följ upp regelbundet under en period för att säkerställa att konflikten inte blossar upp igen. Fortsätt att främja en öppen kommunikationskultur på arbetsplatsen och etablera ett signalsystem som chef för att fånga upp eventuella nya bekymmer eller missnöjen i tid.

Läs även

Annons