Så krossar du glastaket för kvinnliga chefer

Hur får man in kvinnliga chefer i manligt dominerade organisationer? Finns det något att lära av Försvarsmaktens glastak?

Chefstidningens artikel om Sveriges första kvinnliga armégeneral Laura Swaan Wrede fick stor spridning i sociala medier. Förutom gratulationer återkom en och samma fråga:

”Hur kunde det ta 499 år innan Sverige fick en kvinnlig armégeneral?”

Evelina Bonnier, forskare vid FOI som studerar jämställdhet och karriärhinder inom Försvarsmakten instämmer i gratulationerna.

– Äntligen krossas glastaket inom armén!

Men förstår också frågan. 499 år?

FÖRKLARINGEN FINNS i såväl organisation som normer förklarar hon. Inom Försvarsmakten är karriärstrappan tydlig. Du börjar som värnpliktig och sedan tar du steg efter steg. Rekryt, fänrik, kapten… Chefer kommer inte in från sidan. De går den långa vägen.

– Vilket betyder att finns det inga kvinnliga värnpliktiga så blir det inga kvinnliga höga chefer. Den nu återinförda allmänna värnplikten är könsneutral men fram till 1980-talet var kvinnor exkluderade av systemet. De fick inte göra lumpen, konstaterar hon.

Nu får unga kvinnor göra värnplikt men det är fortfarande mest män på officersutbildningarna. Marinen och flygvapnet har lyckats bättre i sina strävanden att få in fler kvinnor. Armén, det vill säga markstridsförbanden, är sämst i klassen.

– Det handlar till viss del om de fysiska kraven. Man måste vara fysiskt stark för att klara flera av de lägre nivåerna i arméns karriärstrappa, sorteras kvinnorna ut där når de aldrig chefsposterna. Men nu pågår en översyn för att säkerställa att de fysiska kravprofilerna är korrekt ställda. Kommer man få fram till att de bör sänkas kan det få in fler kvinnor i framtiden, tror Evelina Bonnier.

Men det handlar såklart inte bara om kroppsliga förutsättningar. Inte minst handlar det om normer. Och familjebildning.

– Föräldraledigheten är en riktig vattendelare. Jag har i min forskning följt tre årskullar officerare i sju år för att studera karriärhinder. Bland männen tog man ut i snitt fyra månaders föräldraledighet, bland kvinnorna däremot var snittet 13. Det är här männen drar ifrån i karriären. Och det finns en risk att kvinnorna försvinner helt och hållet, säger Evelina Bonnier.

För idag kräver en militär karriär stor flexibilitet. Du måste vara beredd på att flytta mycket. Obligatoriska nivåhöjande utbildningar sker i Skövde och Stockholm, du kan placeras var som i landet och du kan behöva göra utlandstjänstgöring. Det här kan vara svårt att kombinera med barn och familj.

MEN HAR INTE DE MANLIGA OFFICERARNAS FAMILJ? Jo, de har väl det. Men de har nog också en fru som tar mycket ansvar hemma…

– Som kvinna är det svårt att göra rätt här. Väljer du karriären och tillbringar mindre tid med dina barn, blir du ofta ifrågasatt för det valet. Och det kräver en partner som tar stort ansvar hemma. Väljer du tid med barnen blir du inte befordrad på grund av att du inte prioriterat jobbet.

Men är det då så viktigt att få in kvinnliga ledare i Försvarsmakten?

– Jag vill hellre formulera frågan så här. Är det mansdominerade försvar vi har idag det absolut bästa vi kan få? Framtidens strider kommer att vara annorlunda och mer komplexa än tidigare och där kan mångfald vara en stor tillgång. Det viktiga är därmed att ta bort de hinder som bidrar till att det inte är de bäst lämpade kandidaterna som anställs och befordras.

 

 

SÅ HÄR GÖR DU

för att få in fler kvinnliga chefer i manligt dominerade organisationer.

Evelina Bonniers bästa råd:

* Tänk på att få in kvinnor på alla nivåer i organisationen. Kvinnor på lägre positioner kan sedan klättra.

* Hur formulerar ni era jobbannonser? Studier har visat att kvinnor väljer bort jobb med långa kravlistor då de ser det som ”måsten”, medan män söker om de så bara uppfyller ett par av många ”krav”. Så fundera på ”krav” och ”måsten” när ni formulerar era annonser.

* Lyft fram kvinnliga förebilder i organisationen på ett naturligt sätt. De ska inte vara ”poster girls”, de ska lyftas fram för vad de gör. Viktigt att visa att alla, oavsett kön och bakgrund, hör hemma och kan göra karriär i organisationen.

* Väl inne i en mansdominerad organisation behöver kvinnor ofta stöd för att nå toppen. Ge dem mentorer! Seniora personer som kan uppmuntra och lotsa dem vidare.

* Ha en plan för föräldraledigheten. Vad ska hända när kvinnan kommer tillbaka till jobbet? Hur ser spelplanen framåt ut?

 

Läs även

Annons