Ska facket vara med och välja chef?

Var går egentligen gränsen för fackets inblandning vid rekrytering. Chefstidningen frågar chefsförhandlare Helena Nicklasson.

EXPERTSVAR}

De som hör av sig brukar ha genomgått en rekryteringsprocess och sedan fått veta att de inte får jobbet på grund av att facket förordat någon annan till tjänsten de sökte.

– Frågan brukar väl vara om det verkligen är facket som ska bestämma vem som får jobbet och det korta svaret på den är nej. Det är arbetsgivarens roll att rekrytera och anställa chefer, inte fackets, säger Helena Nicklasson, chefsförhandlare på Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening.

När det gäller chefstillsättningar har arbetsgivaren en skyldighet att kalla till förhandling enligt 11 § MBL alternativt ta upp frågan i samverkan innan tillsättningen genomförs.

Vill man göra det här på ett bra sätt ska man bjuda in den lokala fackliga organisationen tidigt i processen. Man bör till exempel samverka om hur rekryteringen ska ske, dvs ska man anlita extern rekryteringshjälp eller sköta hela rekryteringen själv? Det är också viktigt att facket kan påverka kravspecifikationen och vilka formella kompetenskrav som ska ställas. Med ledning av kvalifikationskraven kan lokalföreningen stämma av att de sökanden som arbetsgivaren vill kalla till intervju uppfyller villkoren.

Arbetsgivaren har dock alltid det fulla ansvaret för vem som anställs som chef för en verksamhet. Det är också arbetsgivaren som ansvarar för att ta referenser.

– Tänk så här, facket ska vara med och välja kompetens, inte person. Så, jag tycker definitivt inte att facket ska förorda någon enskild kandidat. Det måste vara arbetsgivaren som väljer, chefen ska ju bli arbetsgivarens företrädare.

Läs även

Annons