Jag blir rundad – hur gör jag?

Vad gör jag när medarbetare rundar mig och går till min chef med frågor som borde ligga på mitt bord? Chefsförhandlare Helena Nicklasson ger svar.

Expertsvar}

Den här frågan handlar i grund och botten om oklarheter och otydligheter gällande mandat och befogenheter. Vet medarbetaren som rundar dig att det är du som har mandat att hantera ärendet?

Hur gör din chef när medarbetare rundar på det här sättet – skickar hen tillbaka frågan till den nivå där den hör hemma? Om så inte är fallet bör du ta upp detta med din chef. Antingen bilateralt, eller i ledningsgruppen – alla ska vara överens om hur det ska hanteras.

Vem som har mandat och befogenhet att fatta beslut om vad måste vara tydligt. Formalia som attesträtter och delegationsordningar måste så klart vara skriftliga, men det finns en poäng i att också ha skriftliga överenskommelser om mandat och befogenheter kopplade till de olika chefsleden i organisationen. Det får inte råda några oklarheter om vilket ansvar, mandat och befogenheter du har när det till exempel gäller arbetsmiljö, personalansvar, budgetansvar osv. Det måste också vara tydligt vad innebörden av till exempel personalansvar är. Har du mandat att sätta lön, bevilja semester, anställa personal, säga upp någon? Detta måste vara glasklart för alla.

Konflikter där medarbetare är missnöjda med sina chefer bottnar ofta i otydligheter i organisationen. Därför är det viktigt att du som chef är överens med din chef om era olika roller och uppdrag samt vilka mandat och befogenheter du har och vilket ansvar, mandat och befogenheter som din chef har. Definiera också vilka krav och förväntningar som finns på dig och vilka krav och förväntningar du har på din chef och dina medarbetare.

De är som sagt viktigt att ni är överens om detta, men också att ni för en kontinuerlig dialog om hur det fungerar – och vad ni ska göra om det inte fungerar. Till exempel om medarbetare rundar dig och går till din chef.

Läs även

Annons