Är ”tuffa tider” argument nog för försämringar?

Företaget jag jobbar på har det tufft ekonomiskt och nu vill de inte längre betala min tjänstepension. Vad ska jag göra? Chefsförhandlare Helena Nicklasson ger svar.

Det märks att det är tuffa tider för det här är en fråga som dykt upp vid flera tillfällen den senaste tiden.

Fallen liknar varandra.

Det är chefer som arbetar på företag som inte har kollektivavtal. De har alla blivit lovade – och har fått – tjänstepension men nu är tiderna tuffa och arbetsgivaren vill plötsligt inte längre betala för några tjänstepensioner och vi får frågan om arbetsgivaren har rätt att avsluta inbetalningarna. Svaret är att det beror på!

Även om ditt företag inte är anslutet till en arbetsgivarorganisation och därmed följer ett centralt kollektivavtal kan de ha ett så kallat hängavtal. Det kan också finnas ett lokalt avtal som reglerar anställningsförmånerna. Kolla upp det för i de fallen kan arbetsgivaren inte ensidigt förändra villkoren. Då måste de omförhandla avtalet.

Om du har rätten till tjänstepension inskriven i ditt anställningsavtal får inte arbetsgivaren ensidigt bestämma sig för att sluta betala. Vill de ändra något i din anställning som regleras i anställningsavtalet, och du inte går med på det, kan de säga upp dig. Även om ditt företag inte har kollektivavtal så måste arbetsgivaren förhandla med ditt fackförbund om uppsägningen – och ett nytt anställningsavtal. Att de inte har kollektivavtal påverkar inte i det här läget utan det är MBL (§13) som styr det här.

Om det i ditt anställningsavtal däremot står att du har förmåner ”enligt gällande personalpolicy” eller något liknande är det knepigare. Då kan ju arbetsgivaren ensidigt ändra i policyn och på så sätt förändra dina villkor radikalt.

Kontakta alltid ditt fackförbund om arbetsgivaren vill förändra dina villkor och förmåner!

Det är viktigt att tänka sig för innan man skriver anställningsavtal med företag som inte har kollektivavtal. Se till att dina förmåner, som tjänstepensionen är tydligt uttryckta i avtalet! Och kontakta gärna ditt fackförbund som kan granska ditt avtal innan du skriver på!

Läs även

Annons