Allt fler skriver in lojalitet i avtal

Lojalitetsplikten är omfattande och finns sällan nedtecknad. Men allt fler chefer väljer att sätta den på pränt.

Tobias Normann, arbetsrättsjurist på byrån Mannheimer Swartling.

Foto: Advokatbyrån Manheimer Swartling / Getty Images

AVTAL}

– Det blir vanligare att arbetsgivare väljer att skriva in lojalitetsplikten i anställningsavtalet, säger Tobias Normann, arbetsrättsjurist på byrån Mannheimer Swartling.

Anledningen är de förändrade villkoren på arbetsmarknaden.

– Behovet av skydd har ökat i och med informationssamhällets framväxt. Det har blivit enklare för anställda att illojalt ta över kunder och företagshemligheter.

Lojalitetsplikten fungerar som en dold klausul i alla anställningsavtal och gäller i samma sekund som arbetstagaren sätter sin namnteckning på anställningsavtalet. Det kan handla om allt från att komma utvilad till jobbet till att inte bedriva konkurrerande verksamhet eller stjäla företagshemligheter. Sammanfattningsvis har de anställda en skyldighet att sätta arbetsgivarens intressen före sina egna och att undvika situationer där intressen kan krocka. Men okunskapen om lojalitetsplikten är stor.

– Många vet inte hur omfattande den faktiskt är, vilket bestämmelser i anställningsavtal och policydokument kanske kan råda bot på, säger Tobias Normann.

Lojalitetsplikten är också ömsesidig. Arbetsgivaren ska vara lojal, visa respekt gentemot sina anställda och vidta de åtgärder som kan krävas för att upprätthålla goda förhållanden på arbetsplatsen. Men i Sverige, till skillnad från många andra länder, är lojalitetsplikten inte kvardröjande utan gäller bara så länge anställningen består.

– Internationella klienter blir ofta förvånade över det. I de andra nordiska länderna fortsätter förhållandet att gälla även efter att en anställning upphört.

Borde man ändra på det i Sverige?

–Det är inte lätt att svara på. Å ena sidan kan en omfattande kvardröjande lojalitetsplikt riskera att hämma en rörlig arbetsmarknad och den fria konkurrensen. Å andra sidan kan en inskränkt lojalitetsplikt innebära att arbetsgivare inte får ett tillräckligt skydd för att våga investera i verksamheter.

Hur kan man undvika att det uppstår lojalitetspliktsbrott?

– Det är the million-dollar question! Att informera är en bra början. Att försöka uttrycka vad man förväntar sig av anställda, anställningsavtalet kan vara en del i det. Som anställd förväntas du känna till vad som står i anställningsavtal, policydokument och kollektivavtal.

Läs även

Annons