Allt fler drogtester på svenska arbetsplatser

Antalet drogtester som efterfrågas av arbetsgivare har ökat dramatiskt enligt nya siffror från företagshälsovården.

– Vi tycker att det här är allvarligt och någonting att ta på stort allvar, säger Fredrik Sparring, företagsläkare och specialist inom beroendefrågor, Avonova.

Efterfrågan på slumpmässiga drogtester hos Avonova har ökat med 70 procent i jämförelse med förra året.

– Fler beställer slumpmässig testning i större utsträckning och vi ser även att efterfrågan ökar på bredare testning för upptäcka fler preparat och användning längre bakåt i tiden, säger Fredrik Sparring. 

Andelen positiva testresultat har ökat och fler sorters droger är också i omlopp. Bakom den här utvecklingen finns enligt Fredrik Sparring ett ökande missbruk.

– Användningen av cannabis och alla läkemedelsrelaterade drogmissbruk ökar, bland annat tramadol. 

Användningen av cannabis och alla läkemedelsrelaterade drogmissbruk ökar.

Fredrik Sparring

Slumpmässig testning är en del i det allmänna drogförebyggande arbetet. Det handlar om säkerhet på arbetsplatsen och om att upptäcka beroendeproblematik i tid.

– Det är svårt att upptäcka missbruk, det kan ta ungefär 7-10 år innan en chef upptäcker att en medarbetare har ett beroende. När man upptäcker det kan det ha gått för långt och det är

därför testningen kommer in. De slumpmässiga drogtesterna fyller en viktig funktion, ofta är det unga människor som fångas upp, säger Fredrik Sparring.

– Det handlar också om att skapa ett hållbart arbetsliv och att företagens produktivitet och säkerhet stärks när medarbetarna mår bra.

Tror du att testerna kan uppfattas som integritetskränkande?

– Nej det tror jag inte om individerna som testas känner sig trygga med att testningen utförs på ett medicinskt och rättssäkert sätt. Det är viktigt att analyserna sker vid ett ackrediterat laboratorium och att alla positiva drogtestsvar granskas av en läkare som speciellt utbildad i att bedöma drogtest.

Läs även

Annons