Utköpt och arbetslös – utan förvarning

Ledarskap

Utköpt och arbetslös – utan förvarning

Chefer köps ut för stora summor varje år. Bakom många fall finns tragiska historier om grupper som vänder sig mot chefen - och ledningar som backar.

Ställ om eller lägg ner

Klimatledarskap

Ställ om eller lägg ner

Den gröna strukturomvandlingen påverkar hela näringslivet. Många chefer har nu omställning, eller nedläggning, på sin agenda.

Är lösningen på gängkriminalitet tillitsbaserat ledarskap?

Boktips

Är lösningen på gängkriminalitet tillitsbaserat ledarskap?

Före detta SÄPO-chefen Klas Friberg har skrivit en bok om hur vi ska komma till rätta med gängvåld och utanförskap. Spoiler: Det handlar om ledarskap.

Chefstidningen

Chefstidningen skriver om ledarskap och hr för akademiker. Vi intresserar oss för forskning, och de som implementerar den, vi skriver om chefer och organisationer att lära av och ser till att sprida smarta chefsverktyg vidare. Vi hjälper också våra läsare att fördjupa sig och söka mer kunskap. Med en sajt som uppdateras löpande och ett nyhetsbrev som går ut varje vecka ger vi våra läsare konkret nytta, och nöje, i arbetsvardagen.

Annons